ASSESSORIA LABORAL

Assessoria Laboral.

Constitució i legalització d’empreses.

Contractació laboral i pactes accessoris al Contracte de Treball.

Subvencions i bonificacions.

Confecció de rebuts oficials de salaris.

Formalització de documents de cotització.

Permisos de treball per estrangers.

Sol•licituds de NIE (comunitaris)

Assessoria de Prevenció de Riscos Laborals.

Confecció de parts d’Accidents de Treball.

Conflictes individuals i col•lectius.

Actes de conciliació i actuació davant de Jutjats Socials.

Expedients de Regulació de Treball.

Negociació i Assessoria en Convenis Col•lectius.

Assessorament i tramitació de Prestacions de Seguretat Social (Jubilació, invalidesa, viudetat, incapacitat temporal)

Assistència i defensa davant d’Inspeccions de Treball.

Càlcul de costos i finiquitos.